Annerledesåret

2020 ble ikke som andre år. Eventuelle planer om utenlandsferie på raske veger måtte utsettes. Etter at de mest restriktive restriksjonene var trukket tilbake, kunne vi imidlertid sjekke om Agdenes lå på samme sted som før. Det gjorde det. Ved Agdenes Fyr var det også overnattingsmuligheter, om enn uten mulighet for å overnatte. Parkeringsmulighetene var upåklagelige, med god plass til parkering og flott fjordutsikt. Ingen andre arbeidere å se på arbeidernes fridag.

En passelig innenlands kjøretur fra Trondheim ligger Hitra. En passelig kjøretur fra Hitra ligger Frøya. Øyriket er muligens finest fra sjøsiden. På vegsiden oppfatta vi Hitra omtrent som et gjennomsnittlig fastland til tross for at vi helt sikkert passerte en undersjøisk tunnel på veg dit. Så vi fortsatte gjennom neste tunnel til Frøya. Her fikk vi mer havfølelse, men det var tydelig at de har brukt lite av oppdrettsmilliardene på å lage stoppeplasser for tilfeldig forbipasserende bilturister. Sannsynligvis fordi det ikke forventes så mye gjennomfartstrafikk på den ytterste ø.