Import

En del egeninnsats må man legge ned ved bruktimport av bil. All teori var studert i forkant. Del 1 på tollkontoret gikk rimelig greit, til tross for russiske papirer og dermed noe usikkerhet rundt førstegangsregistrering av bilen. Penger ble overført inn i statskassa. Del 2 hos Statens Vegvesen gikk enda greiere. Samme usikkerhet rundt registreringsdato, men etter en liten runde med en russiskkyndig ansatt et annet sted i landet, kunne kontrolløren konkludere på dato. Heldigvis i min favør ettersom et halvår fra eller til ga utslag i noen tusen kroner i bruksfradrag. Igjen ble penger overført, og jeg fikk registrert bilen. Godt fornøyd kunne jeg sette kursen hjemover. Etter ca tohundreogsekstini meter kom et lite varsel.

 

Litt bekymringsfullt å få et slik rett etter at bilen hadde vært inne til kontroll. Var noe avglemt? Ikke er jeg så stø i russisk heller så jeg måtte konferere med selgeren i Hamburg, som konfererte med sin russiskkyndige kone. -Det hadde noe med avgass å gjøre, var oversetterens dom. Bilen gikk som den skulle så vidt jeg kunne bedømme, og jeg kjørte videre med en liten bekymring at jeg kanskje måtte tilbake til Oslo eller Hamburg for mitt første verkstedbesøk i engelsk bil. Etter noen planlagte mat-, bensin- og fotostopp opp gjennom langstrakte veger i dalstroka godt innafor, forsvant til min lettelse hele advarselen.

Meldingen hadde uansett satt sin usynlige finger på et viktig punkt. Det hadde vært en fordel å få presentert både advarsler og menyer på et språk og med bokstaver jeg behersker bedre enn russisk. Almennutdannelsen min fikk et lite løft i det jeg innså at en del av de russiske bokstavene er arvet fra gresk, men når sant skal sies, er jeg ikke så stø i gresk heller. Dermed inn i menyoppsettet.

Dette er hovedmenyen må vite. En gresk gamma og lambda, deretter en helt vanlig a, før en v og n kamuflerer seg som en b og h. GLAVNOE meny. Innstillinger for automobil; АВТОМОБИЛЯ. Sier seg sjøl at det innebærer en viss risiko å endre på noe i denne menyen. Kan ende opp med vedvarende perestrojka på full musikk hele vegen hjem.

Noen søk på internett seinere er det klart at menyspråket er sveiset fast i programvaren, og må brennes på nytt hos forhandler hvis jeg ikke vil melde meg opp i russisk grunnfag. Med forsiktige steg finner jeg i alle fall ut hvordan jeg skal slette Evgeniys iPhone fra blåtanngarden.